Course Description

Management & Career Consulting

Yael Ospovat

Course curriculum

 • 1

  יחידה 1- בוא ללינקדאין

  • מבוא

 • 2

  יחידה 2- המיתוג האישי שלך ברשת

  • יחידה 2 איך לבנות מיתוג שיאפשר לבלות על רקע מועמדים אחרים

  • דף עבודה 1 סיפורי הצלחה

 • 3

  יחידה 3- פתיחת חשבון

  • ההתחלה: הגדרות החשבון והגדרות פרטיות

  • Linkedin Industries

 • 4

  יחידה 4- פונקציות באתר

  • יחידה 4 פונקציות באתר

  • דף עבודה 2- איתור משרות

  • דף עבודה 3- הגדרת open candidate

 • 5

  יחידה 5- פרופיל שמביא תוצאות

  • יחידה 5 פרופיל שמביא תוצאות

  • דף עבודה 4- איתור אנשי קשר ויסודות הפרופיל

  • דף עבודה 5 הצגה עצמית ברשת

 • 6

  יחידה 6- איך עובדים המגייסים

  • דף עבודה 6- להיות בטווח הרדאר

  • דף עבודה 7- למצוא אנשים ברשת

 • 7

  יחידה 7- נטוורקינג ברשת

  • יחידה 7 נטוורקינג ברשת

  • דף עבודה 8- עבודה בקבוצות

  • רשימת קבוצות לדוגמה

 • 8

  יחידה 8- שיח אחד על אחד ברשת

  • יחידה 8 שיח אחד על אחד

  • דף עבודה 9- תוכנית השיח

 • 9

  יחידה 9- מחוץ ללינקדאין

  • יחידה 9 מחוץ ללינקדאין

  • דף עבודה 10- רשימת אתרי החיפוש

  • לוחות דרושים

  • דף עבודה 11- תוכנית עבודה